Snelcement

Emmer 6 Kg Grijs

Cement voor reparaties aan metselwerk en beton

Snelcement

Eigenschappen

Naar boven

Toepassingen

Geschikt voor:

Geschikt voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepasbaar voor o.a. stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken en schroeven, repareren van lekkages in metselwerk en beton.

Naar boven

Verwerking

Voor gebruik:

Verwerkingsomstandigheden

Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5ºC en +25ºC.

Persoonlijke veiligheid

Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

Oppervlakten eisen

De ondergrond moet voldoende stevig, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Voorbehandeling oppervlakken

Droge ondergronden licht bevochtigen.

Gereedschap

Vlakspaan, troffel, plamuurmes.

Tijdens gebruik:

Gebruiksaanwijzing

Meng 3 delen Snelcement met 1 deel water tot een stevige homogene pasta. Pasta direct (binnen een minuut) verwerken met vlakspaan, troffel of plamuurmes. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Aandachtspunten

Bij lage temperaturen kan de uitharding versneld worden door gebruik te maken van lauw of warm water. Maak voor grotere reparaties een mengsel van GRIFFON Snelcement, water en fijn zand.

Na gebruik:

Vlekken/resten

Natte Snelcementresten direct met water verwijderen. Opgedroogde Snelcementresten zijn enkel mechanisch verwijderbaar.

Opslagcondities

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Naar boven

Vergelijkbare producten

Naar boven