HBS-200® Accelerator

Fles 1 L

Versnelt het droogproces van de HBS-200® toplaag

HBS-200® Accelerator

Eigenschappen

Eigenschappen

De accelerator heeft geen invloed op de technische eigenschappen van HBS-200® Liquid Rubber en HBS-200® Rubber Tix.

Naar boven

Toepassingen

Geschikt voor:

Voor gebruik op HBS-200® Liquid Rubber en HBS-200® Rubber Tix.

Naar boven

Verwerking

Voor gebruik:

Verwerkingsomstandigheden

Gebruik bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.

Persoonlijke veiligheid

Draag oogbescherming en was handen grondig na gebruik.

Gereedschap

HBS-200® Accelerator 5 liter jerrycan kan gespoten worden met een drukspuit.

Tijdens gebruik:

Gebruiksaanwijzing

Spuit Accelerator op de HBS-200® coating. HBS-200® is 2 minuten na gebruik van Accelerator handdroog, is na 5 minuten bestand tegen lichte regen, en is volledig ondoordringbaar voor regen en water na 10 minuten. Zorg dat HBS-200® volledig droog is voordat een nieuwe laag van HBS-200® wordt aangebracht. Gebruik water om na afloop gereedschap schoon te maken.

Aandachtspunten

Corrosiegevaar: er bestaat gevaar voor corrosie op onbehandeld staal en ijzer. Gebruik op non poreuze ondergronden: bij gebruik van HBS-200® in combinatie met Accelerator adviseren we meerdere dunne lagen (van ca. 1.0 mm) HBS-200® aan te brengen. Bij het aanbrengen van dikkere lagen kan de uiteindelijke doorharding van de coating in combinatie met HBS-200® Accelerator sterk vertragen.

Na gebruik:

Opslagcondities

Een correct afgesloten verpakking moet bewaard worden op een droge, koele, vorstvrije en geventileerde plaats bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C.

Naar boven

Vergelijkbare producten

Naar boven