IPS-300

Jerrycan 5 L

Onzichtbare impregneer voor absorberende en poreuze, minerale oppervlakken

IPS-300

Eigenschappen

Eigenschappen

Water- en vuilbestendig Dampdoorlatend UV-bestendig Geen kleurverandering Hydrofobe technologie Duurzaam effect: 10 jaar bescherming

Keurmerken

  • 48_1.png
Naar boven

Toepassingen

Geschikt voor:

Voor absorberende en poreuze, minerale oppervlakken zoals gevels, metselwerk, bestrating, terrassen en zwembadranden (baksteen, beton, kalkzandsteen, zandsteen, kalk- steen, poreuze natuursteen en tegels).

Naar boven

Verwerking

Voor gebruik:

Verwerkingsomstandigheden

Gebruik bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.Niet aanbrengen als er binnen 4 uur regen wordt verwacht.

Persoonlijke veiligheid

Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.

Oppervlakten eisen

Niet geschikt voor niet poreus of licht poreus natuursteen (bijvoorbeeld graniet).

Gereedschap

Drukspuit

Verbruik

5 liter IPS-300® is voldoende voor een oppervlak van ongeveer 13 - 17 m² (2,5 - 3,3 m²/L) bij applicatie in 2 lagen (nat op nat). Het werkelijke verbruik hangt af van de poreusheid van het oppervlak, de applicatiemethode, de ervaring en de weerinvloeden. Er wordt aanbevolen om een klein oppervlak te behandelen om het werkelijke verbruik te kunnen berekenen.

Tijdens gebruik:

Gebruiksaanwijzing

Ontdoe het oppervlak van vuil, stof, olie, oude verflagen, uitbloei en aangroei. Spoel het oppervlak goed met water als er een groene aanslagverwijderaar, zuur of alkalisch reinigingsmiddel is gebruikt. Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat het wordt aangebracht. Plak oppervlakken af die niet worden behandeld, zoals kozijnen, ramen en planten. Niet aanbrengen als er binnen 4 uur regen wordt verwacht. Schud de jerrycan voordat u de drukspuit vult. Verdun IPS-300® niet. Spuit in kleine gedeelten van 1-2m² – van boven naar beneden – op een afstand van ongeveer 20 cm van het oppervlak. Breng de tweede laag "nat op nat" aan – binnen 10 minuten nadat de eerste laag is aangebracht. Als het behandelde oppervlak eenmaal droog is, kan er geen extra laag meer worden aangebracht. Bij kleine oppervlakken kan IPS-300® ook worden aangebracht met een borstel of een roller. Reinig het gereedschap daarna met water. Oppervlaktewater- en vuilafstotend na 12 uur – maximale bescherming na 7 dagen.

Advies

Houd de verpakking of het etiket bij de hand als medisch advies nodig is.

Aandachtspunten

Corrosiegevaar: Bescherm materiaal in de directe omgeving, zoals raamkozijnen, ramen en planten. Veeg in geval van morsen alle resten weg voordat het product droogt en reinig met water. Als IPS-300® overdadig wordt aangebracht, kan er (na het drogen) een witte afzetting ontstaan die moeilijk te verwijderen is. Bij Applicatie mag de temperatuur van het oppervlak niet boven de 40°C zijn.

Na gebruik:

Vlekken/resten

Veeg in geval van morsen alle resten weg voordat het product droogt en reinig met water.

Opslagcondities

Bewaar in een goed afgesloten verpakking op een droge, koele, vorstvrije plaats (+5°C en +25°C). Houdbaarheid: Minimaal 18 maanden in ongeopende verpakking. Houdbaarheid (MM/JJ): zie verpakking. De aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

Naar boven

Vergelijkbare producten

Naar boven